ret är 1362, Kung Magnus och Bo Jonsson Grip (den på den tiden rikaste
och mäktigaste mannen i Sverige och boende på sitt favorit-slott Gripsholm)
har råkat i luven på varandra. Kung Magnus är hårt ansatt av den Svenska
adeln, han har den Heliga Birgitta emot sig. Hans tron är hotad.
Ett uppror är nära förestående, nu har han utmanat Bo Jonsson Grip på
tornering för att få slut på adelsupproret och kunna sitta kvar på sin tron.
Bo jonsson Grip har antagit utmaningen men på villkoret att torneringen
hålls vid hans favoritslott Gripsholm...

 
större delen av fotografierna från eskilstunakuriren fotograf: mattias nilsson